Sản phẩm

1.200.000 
80.000 

Máy quét mã vạch Datalogic

Máy đọc mã vạch Datalogic QW2100

1.800.000 

Máy in hóa đơn Dataprint

Máy In Hóa Đơn Data Print CL80

2.700.000 
17.000.000 
5.000.000 
2.600.000 

Hộc đựng tiền

Két Tiền Siêu Thị SLP410

1.400.000 

Máy in mã vạch Sbarco

Máy in mã vạch SBARCO T4e

5.100.000 

Máy in mã vạch Godex

Máy in mã vạch Godex G500

4.400.000 

Máy in hóa đơn Fujitsu

Máy in hóa đơn Fujitsu FP-2000

4.490.000 
8.000 

Máy quét mã vạch Solopos

Đầu đọc mã vạch Solopos S400

1.700.000 
3.000.000 
9.000