1.200.000 

Máy in hóa đơn Xprinter

Máy in Hóa đơn Xprinter XP-N200H

2.200.000 

Máy in hóa đơn Xprinter

Máy in hóa đơn Xprinter XP-TB80

2.200.000 

Giấy in

Decal 3 tem

90.000 

Máy in hóa đơn Fujitsu

Máy in hóa đơn Fujitsu FP 1000 – USB

3.490.000 

Máy in mã vạch Wincode

Máy in mã vạch Wincode C342C

4.490.000 

Máy in mã vạch Xprinter

Máy in mã vạch XPRINTER – XP 350B

2.180.000 

Máy in hóa đơn Solopos

Máy in Hóa đơn Solopos SLP80

2.600.000 
17.000.000 
80.000 
3.250.000 

Máy quét mã vạch Datalogic

Máy đọc mã vạch Datalogic QW2100

1.800.000 
3.600.000 

Máy in hóa đơn Dataprint

Máy in hóa đơn Dataprint TB810

2.700.000 

Máy in hóa đơn Xprinter

Máy in hóa đơn Xprinter Q80l

2.200.000