1. Cài đặt:

– Máy quét Solopos S920Q sử dụng đầu cắm chuẩn USB nên bạn không cần cài driver, chỉ cần cắm và đợi, máy vi tính sẽ tự nhận diện driver trong máy.

– Sau khi nhận xong driver máy quét, máy vi tính sẽ ghi nhận máy quét như 1 loại bàn phím nối với máy tính.

2. Chuyển đổi sang chế độ tự động quét (Auto Sensing):

– Ở chế độ Auto Sensing, các bạn gắn máy vào chân đế có sẵn (xem hình dưới) đi kèm trong hộp.

  • Quét mã “Auto Sensing” để chuyển chế độ cảm biến tự động quét. (Trang 4 trong cuốn sách đi kèm hộp máy)

– Lắp đặt chân đế: trong hộp có bịch gồm 2 con ốc, các bạn gắn như hình minh họa dười đây để hoàn chỉnh chân đế.

Hình: Chân đế dưới

Hình: Giá đỡ máy quét

3. Reset máy quét về cấu hình xuất xường ban đầu (Factory Default Settings):

– Để thiết lập lại mặc định nhà sản xuất (Factory Default Settings),bạn tìm sách hướng dẫn sử dụng trong hộp máy quét Solopos của bạn.

– Trong hướng dẫn này bạn sẽ tìm thấy một mục “Factory Default Settings” ở trang 2.

– Bạn chỉ cần quét mã vạch dưới là xong. Đây là cách đơn giản nhất để khôi phục máy quét về tình trạng hoạt động tốt nhất.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *