Canh chỉnh lề cho bản in hóa đơn trên trình duyệt

Trang chủ » Canh chỉnh lề cho bản in hóa đơn trên trình duyệt

Với trình duyệt Chrome:

–              Click vào nút tùy chỉnh trên góc phải màn hình

  • Chọn “In”

 

  • Click thay đổi máy in đích, Chọn máy in 58mm Series Printer

 

  • ở mục ‘Lề’, chọn ‘không’

 

  • Nhấp nút “in”

 

Với trình duyệt fire fox:

–              Click vào nút tùy chỉnh bên góc trái màn hình

 

  • Chọn “In”

 

  • Chọn “Thiết lập Trang”

 

  • Chọn cửa sổ “Lề & Đầu trang/Cuối trang”, chỉnh các thông số Lề  về  “0.0” và Đầu trang/Cuối trang về trống

 

  • Sau đó ra màn hình đơn hàng và bấn “in”, Chọn máy in 58mm, OK

 

Scroll to Top